Het celibaat en Nico

In mijn boek komt uiteraard het celibaat aan de orde, net als nu, anno 2010. Ik ben getrouwd met een priester, een franciscaner monnik. Zijn uittreden vond plaats op 3 december 1965, ons huwelijk op 14 juli 1967. In de tijd tussen die twee data is veel gebeurd. Nico was woest and verdrietig toen Rome het celibaat van tafel veegde bij het concilie. De paus werd daarvoor beloond  met applaus van de vele aanwezige kardinalen en bisschoppen, de gemijterde elite van de Roomse Kerk. Nico spreekt hen in een fel gedicht aan als ‘mijters`. Ik laat zijn gedicht hieronder volgen, en wie meer wil weten kan het hoofdstuk `Samen verder gaan, kabbelen maar` lezen in ´Mijn hemel op aarde´.

Hier volgt zijn gedicht, mét voorbeschouwing. Ik nam het in mijn boek op omdat mijn zoon Dirk en zijn vrouw Ellen daar uitdrukkelijk om gevraagd hadden. Ik was er blij mee.

   13 oktober 1965

   En kardinaal Tisserant heeft namens de bisschoppen

   een dankbetuiging gestuurd naar de paus

   in verband met zijn beleid aangaande het celibaat.

   Ná het applaus en dat dankbriefje zijn we afgeschreven.

   De ogen dicht, de monden toe, de kleren om het lichaam

   de handen af van de vrouwen, je gedachten beheersen

   je zaad bewaren, oppotten of het zelf eruit halen

   alleen eten  vlug  alleen slapen  koud

   Je zelf warm maken met wijn en cognac

   je bloeddruk te laag, je hart een infarct

  Godallemachtig

 

   Dank u wel, heilige Vader,

   Dank u wel applaudisserende mijters

   dat u zich nader heeft verklaard

   hoe u het liefste slaapt en leeft

   en welk ideaal van priesterleven

   u nog steeds voor ogen zweeft.

   Uw perkamenten snuiten blijken

   dus werkelijk te openbaren

   hoe u als celibataire lijken

   uw driftenleven weet te bedaren.

   Niemand in de wereld mag dus weten

   hoe u het klaarspeelt met uw geweten

   en hoe uw seksualiteit als man

   het in een eenpersoonsbed uithouden kan.

   Mister Kiekeboe is dus ongewenst.

   De feiten zullen u echter dwingen

   spoedig een toontje lager te zingen.

   Dat zal dan voor u geen schande zijn

   want ‘lager’ betekent niet ‘water bij de wijn’.

   ‘Lager’ is reëel, menselijk, heiliger

   Moge God u allen zegenen, Vaders.

   ik wil u niet verkeerd bejegenen,

   U weet niet beter, het is jammer.

   Maar moge God bovenal zegenen

   alle priesters die snakken naar waarheid,

   de waarheid van een vrouw, een schoot,

   een kind en de vrede met zichzelf

 

 

Olsthoorn-Kroniek

In de Olsthoorn-Kroniek van januari 2010 las ik met veel plezier het volgende artikel, van een abonnee van de Kroniek en ver familielid Gijs Olsthoorn. Ik citeer:

Graag wil ik ingaan op ‘t stukje over Miek Olsthoorn-van Rest. Zij heeft een boek geschreven : “Mijn hemel op aarde”. Eén exemplaar van de Engelse versie gaat naar de Oxford University voor een studie naar het hoe en waarom van mensen die zeer gelovig zijn opgevoed later tot ongeloof komen. Ik vind dit onderwerp fascinerend. Steeds meer mensen beseffen dat een geloof als “de waarheid” niet bestaat. Toch is er juist in deze tijd veel behoefte aan liefde, respect en zingeving. Er is behoefte aan gezelligheid en warmte en menselijkheid.

Gods Koninkrijk op aarde is geen stand-by, maar een evolutie. Geloven is persoonlijk, maar een menselijke traan is universeel. Ik denk dat de geestelijke voeding uit ‘t boek van Miek Olsthoorn kan bijdragen aan een meer volwassen wereld.

 

In dezelfde kroniek schreef de redactie:

Ieder die geïnteresseerd is in het boek van Miek Olsthoorn-van Rest met de titel “Mijn hemel op aarde” wil ik graag doorverwijzen naar haar website   Hier legt Miek op een heel fijne, gevoelige manier uit wat haar reden was om dit boek te gaan schrijven. Ook is haar boek via deze site te bestellen. Het adres van haar website is: www.olsthoorn-vanrest.nl

José

Hallo Tante Miek,

Ik wil U laten weten hoe ontzettend knap ik het vind dat U dit boek nu ook in het Engels heeft weten te vertalen; ik doe het U niet na.
Wij nemen de boeken over een paar weekjes dan ook graag mee naar onze neven in Australië; die zullen het ook vast snel willen lezen.

Groetjes Arie en José

Druk met mijn boek

Na het verschijnen van de Engelse versie van mijn boek ben ik druk bezig geweest om de adressen te achterhalen van de drie vrouwen die zoveel voor mij betekend hebben nadat ik hun boeken had gelezen. Ik noem die vrouwen graag: Rosemary Radford Ruether (Sexism and God-Talk), Mary Daly (Beyond God the Father) en Elisabeth Schüssler Fiorenza (In Memory of Her).Dank zij de hulp van lieve vrouwen ben ik daar al grotendeels in geslaagd. In het Noordhollands Dagblad heeft Joost Reijnders op 10 oktober een erg goed artikel geschreven over mijn boek. Hij besteedde daarin ook aandacht aan het feit dat inmiddels een exemplaar van ‘My Heaven on Earth’ naar de Universiteit van Oxford is gestuurd. De afdeling Experimentele Psychologie aldaar buigt zich over het fenomeen dat mensen die gelovig zijn opgevoed, zoals ik, later tot ongeloof kunnen komen.Ik ben benieuwd er iets over te horen.

Mijn hemel op aarde

Zondag 4 oktober gingen we met ons vijven eten bij Spijkerman om de uitgave van mijn boek te vieren: Nico en ik, Hester, Dirk en Ellen. Nico had afspraakjes met het personeel gemaakt. Ik kreeg bloemen, en een schilderijtje met de titelpagina erop; het personeel had mijn bord versierd met: ‘Gefeliciteerd met uw boek.’ En bij het dessert werd op mijn ijscup vuurwerk geserveerd. Het was prachtig. Ze waren zo lief voor me. En ook trots. Het heeft me echt ontroerd!

My Heaven on Earth

Op 4 oktober 2009 verschijnt de Engelse editie van mijn boek ‘Mijn hemel op aarde’. De Nederlandse editie verscheen op 4 oktober 2004. Ik ben ontzettend blij dat de verschijning van ‘My Heaven on Earth’ nu een feit is. Het heeft mij vijf jaar gekost om deze Engelse uitgave mogelijk te maken. Met heel veel dank aan Dirk, Nick en Patrick.

Cursus Wordpress

Vandaag helpt Dirk mij om wegwijs te worden op de prachtige site die hij voor me heeft gemaakt. Er valt veel te wennen en te leren, maar ik heb er goed vertrouwen in dat het gaat lukken. Wat zou ik zijn en waar zou ik zijn zonder hem?

Tweetalig

Vanaf vandaag is de nieuwe website van Miek Olsthoorn – van Rest tweetalig. Met de naderende publicatie van de Engelse vertaling van ‘Mijn Hemel Op Aarde’ is de behoefte ontstaan om ook de website voor een engelstalig publiek toegankelijk te maken.